Skip to main content Skip to footer content

This is Sharehouse

Het living lab voor de toekomst van werken in een warehouse

Onderzoek pro-actieve vaardigheden

In februari 2022 start een longitudinale studie onder MBO-studenten die werken aan een casus in de logistiek. Deze casus is belangrijk, omdat het studenten voorbereid op hoe het straks op het werk ook echt kan gaan. De studenten van nu zijn de medewerkers van de toekomst en met alle technologische veranderingen, is het nodig dat niet alleen kennis, maar ook vaardigheden op het MBO worden ontwikkeld. Daarbij gaat het onder andere om het kunnen vertonen van proactief werkgedrag. Hieronder vallen intern ondernemende vaardigheden gericht op het zien van opties tot verbetering en kansen en het ontplooien van initiatieven die kunnen leiden tot innovaties en verbeteringen. Andere vaardigheden zijn bijvoorbeeld plannen en samenwerken.

In de studie van STC, TNO en Erasmus Universiteit, zal worden onderzocht hoe proactieve vaardigheden zich ontwikkelen over de tijd dat de studenten aan de casus werken. Aan de andere kant wordt ook onderzocht wat de effecten zijn van het vertonen van proactief werkgedrag op het succesvol uitvoeren van de casus en het welbevinden van studenten. De persoonlijke- en omgevingsfactoren die van invloed zijn op genoemde verbanden worden daarbij in kaart gebracht. De studie start in februari en eindigt in juni 2022. De onderzoeksresultaten zullen indien mogelijk worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Wil je meer weten over het onderzoek, neem dan contact op met Paul Preenen (paul.preenen@tno.nl).

Wilt u binnenkomen?

Sharehouse op het Topsector Logistiek Congres 2020

De digitale Sharehouse rondleiding

Living Lab

Een fysieke omgeving

Sharehouse heeft een fysieke omgeving in de haven van Rotterdam. Een vleugel binnen het gebouw van het STC MBO college wordt het thuis van Sharehouse. Hier worden wetenschappelijke experimenten uitgevoerd en leren scholieren over nieuwe technologieën. Zo vinden wetenschap en praktijk elkaar om kennis over de nieuwste ontwikkelingen uit te wisselen.


            

Learning Communities

Een sociale omgeving

Sharehouse is meer dan een fysieke labomgeving. Meerdere Learning Communities ontstaan rondom Sharehouse. Kenmerken van een Learning Community zijn dat de leden van de community samen leren, werken en innoveren. Learning Communities kennen verschillende vormen. Sommige bestaan voor de duur van een project, andere zijn als samenwerkingsverbanden voor de lange termijn opgezet.

De Sharehouse Partners

Download de Sharehouse flyer voor meer en deelbare informatie.

Sharehouse gelooft in Open Innovation

We gaan onze inzichten volgens de FAIR-principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) delen zodat iedereen van Sharehouse kan profiteren. Zo zouden onderzoekers buiten Sharehouse onze data voor hun onderzoeksvragen kunnen gebruiken. Daarvoor gaan wij het DANS repository gebruiken. Omdat wij in de opstartfase van het project zitten, zijn er op dit moment nog geen publicaties beschikbaar.

Newsletter

Blijf op de hoogte