Skip to main content Skip to footer content

This is Sharehouse

Het living lab voor de toekomst van werken in een warehouse

Mee doen aan ons onderzoek!

Momenteel voert Sharehouse onderzoek uit naar de manier waarop logistieke bedrijven vernieuwing & innovatie invoeren. Dat kan uiteenlopen van nieuwe IT, warehousing, transportmiddelen, ketenregie tot nieuwe werkwijzen en business-modellen.

Wij zoeken deelnemers die vanuit een management-positie / HR-positie informant kunnen zijn hoe uw bedrijf hiermee omgaat. Het onderzoek is anoniem en betreft een online enquête. De resultaten worden gebruikt om de logistieke sector te helpen om koploper te blijven met vernieuwing en innovatie.

Als u wilt meedoen kan dat op twee manieren:

  1. Stuur een email naar gerben.hulsegge@tno.nl dan ontvangt u een unieke link naar de vragenlijst
  2. Ga meteen naar de vragenlijst via deze link:

Wij danken u ten zeerste voor uw medewerking. Over de resultaten zullen we later berichten.

Heeft u vragen? Mailt u dan naar Gerben Hulsegge (gerben.hulsegge@tno.nl).

Wilt u binnenkomen?

Sharehouse op het Topsector Logistiek Congres 2020

De digitale Sharehouse rondleiding

Living Lab

Een fysieke omgeving

Sharehouse heeft een fysieke omgeving in de haven van Rotterdam. Een vleugel binnen het gebouw van het STC MBO college wordt het thuis van Sharehouse. Hier worden wetenschappelijke experimenten uitgevoerd en leren scholieren over nieuwe technologieën. Zo vinden wetenschap en praktijk elkaar om kennis over de nieuwste ontwikkelingen uit te wisselen.


Learning Communities

Een sociale omgeving

Sharehouse is meer dan een fysieke labomgeving. Meerdere Learning Communities ontstaan rondom Sharehouse. Kenmerken van een Learning Community zijn dat de leden van de community samen leren, werken en innoveren. Learning Communities kennen verschillende vormen. Sommige bestaan voor de duur van een project, andere zijn als samenwerkingsverbanden voor de lange termijn opgezet.

De Sharehouse Partners

Download de Sharehouse flyer voor meer en deelbare informatie.

Sharehouse gelooft in Open Innovation

We gaan onze inzichten volgens de FAIR-principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) delen zodat iedereen van Sharehouse kan profiteren. Zo zouden onderzoekers buiten Sharehouse onze data voor hun onderzoeksvragen kunnen gebruiken. Daarvoor gaan wij het DANS repository gebruiken. Omdat wij in de opstartfase van het project zitten, zijn er op dit moment nog geen publicaties beschikbaar.

Newsletter

Blijf op de hoogte