Skip to main content Skip to footer content

Leren van de praktijk. Lees hoe Sharehouse mensen uit verschillende hoeken bij elkaar brengt.

Deze chroniek is geschreven door onze Sharehouse Chroniqueur, Fietje Vaas.

Tweede Sharehouse General Assembly and Funders Board

Op 8 februari 2021 vond de tweede General Assembly and Funders Board van het Sharehouse project plaats.

Assembly dat is een bijeenkomst, toch? Nou ja…. , op zo’n dertig solistische schermen verschenen één voor één cirkeltjes met een foto of alleen met initialen, wisselende sprekende hoofden en een cirkeltje met een cijfer om aan te geven dat er nog 23 anderen bij de bijeenkomst waren. Maar we waren virtueel bijeen en lieten ons niet ontmoedigen door dat stomme virus. Er waren vele goede berichten over wat er al gebeurd is en gebeurt in en om het Sharehouse Lab in de Waalhaven en wat er al klaarstaat om aan mee te doen of te bekijken, als we allemaal geprikt zijn.

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit en studenten van STC hebben in het lab druk geëxperimenteerd met een heftruck-simulator. En ook worden er plannen gemaakt voor het inzetten van een drone voor het tellen van voorraden, verteld STC directeur Cantor Versluis. Diverse partners tonen zich geïnteresseerd in experimenten met deze drone.

TNO-collega’s staan ook te popelen om experimenten te doen met Vitual Reality brillen. We krijgen een filmpje van TNO te zien dat toont hoe VR-brillen mensen met een (psychosociale) beperking ondersteunt bij het werk; een handreiking voor inclusieve werkgevers ook in de logistiek. In juni start TNO met proeven met een nieuw exoskelet.

Mahsa Alirezaei en Seyyed Mahdi Ghorashi Khalilabadi, PhD kandidaten van de Erasmus Universiteit, vertellen over het onderzoek dat zij in het kader van het Sharehouse project uitvoeren. Het eerste gaat over ‘productiviteit en veiligheid in relatie tot audio feedback’. Ook hier gaat het om simulaties. Het tweede onderzoek betreft het gebruik van Internet of Things-apparatuur om dynamische facility layout problemen (FLP) te lijf te gaan en zo de kosten van materiaal verplaatsingen te  drukken en de veiligheid te verhogen.

Coen van Gulijk, TNO-expert op het gebied van veiligheid, vertelt hoe hij met zijn groep het Bow Tie-model voor Occupational Safety and Health (OSH) loslaat op machines in warehouses waarvoor nog geen ‘machine-directive’ is opgesteld.

Met mensen van Nippon Express en Dobbe Transport onderzoekt Ziagul Hosseini van de TU Eindhoven de vraag in hoeverre werknemers ethische aspecten (in relatie tot psychosociale belasting) aan het werk herkennen. De PhD kandidaat houdt interviews met medewerkers, legt ze een vragenlijst voor en vraagt een deel van hen om een dagboek bij te houden.

In het kader van werkpakket vier, dat gaat over Sociale innovatie en adoptie van innovatie, zijn in drie regio’s netwerken van logistieke bedrijven gevormd. Er hebben al diverse netwerkbijeenkomsten plaats gevonden. Voor berichten erover, check:

‘Skills of the future’ of te wel: hoe veranderen de eisen aan kennis en vaardigheden van werknemers als gevolg van digitalisering en robotisering in de warehouses en hoe kan het onderwijs daarop anticiperen? Dat is de centrale vraag in het vijfde werkpakket. Hier wordt ook aandacht besteed aan de kwestie hoe werkgevers in de sector logistiek werknemers voor hun werk kunnen interesseren. Een ‘masterclass employer branding’ is in de maak.

En over alle activiteiten en voorgenomen activiteiten kun je meer te weten komen op de website van het Sharehouse Lab. Maar dat wist u al want daar heeft u dit bericht ook gevonden.

Fietje Vaas

Chroniqueur van het Sharehouse