Skip to main content Skip to footer content
Handvatten voor het logistiek onderwijs

Welke logistieke vaardigheden kunnen benoemd worden voor mbo en hbo?

Om klaar te zijn voor de logistieke vaardigheden van de toekomst worden handreikingen gedaan voor mbo en hbo.

Protagonisten

Henri Grolleman, Docent Logistics Management bij Windesheim en onderzoeker bij het Social Innovations Research Team

René Hendrickx, Adviseur en docent at Fontys techniek en logistiek

Pim Warffemius, Senior Lecturer (Hoofddocent) at Rotterdam University of Applied Sciences | Rotterdam Mainport Institute (RMI)

Arjan van Hekezen,Docent bij STC Group

Menno Vos is lector aan de Windesheim University of Applied Sciences, waar hij onderzoek verricht over levenslang leren en sociale innovatie.

Highlights

  • Bij het inrichten van nieuwe en bestaande warehouses wordt in steeds grotere mate digitalisering en robotisering toegepast. Diverse onderzoeken zijn reeds uitgevoerd naar de impact op de banen van de toekomst in de logistiek door de digitalisering en robotisering, hierbij wordt echter niet ingegaan op de veranderende skills van medewerkers op verschillende opleidingsniveaus.
  • In deze publicatie worden de resultaten van gesprekken met verschillende Curricula commissies van HBO en MBO opleidingen gedeeld. Vanuit dit onderzoek is gebleken dat een aantal van de belangrijke veranderende skills worden ingevuld vanuit een individuele opleiding, maar dat landelijke opleidingsprofielen hier nog niet geheel of in voldoende mate bij aansluiten. Tevens wordt ervaren dat het ontwikkelen van onderwijs steeds sneller plaats dient te vinden, waardoor het uitwisselen van onderwijs belangrijker wordt. Hiertoe zijn in deze rapportage ook diverse voorbeelden van onderwijs te vinden ter inspiratie.
  • De belangrijkste resultaten kunnen worden gevonden in de oproep om meer samenwerking te zoeken tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven dient meer geintegreerd te worden in het onderwijs. Daarnaast dienen onderwerpen als datagedreven werken en digitalisering meer terug te komen op zowel HBO als MBO onderwijs, waarbij ook de soft skills van de student een update nodig hebben.
/