Skip to main content Skip to footer content

Sharehouse is een consortium van verschillende partijen, die in Sharehouse samen komen om aan de toekomst van warehousing in Nederland te werken. TNO is de penvoerder van het consortium. TNO is daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en onderhoud van deze website.

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek. TKI Dinalog houdt toezicht op de voortgang en de inhoudelijke aansluiting op de innovatieagenda van de topsector Logistiek.