Skip to main content Skip to footer content

Leren van de praktijk. Leren van de wetenschap. Lees hoe Sharehouse mensen uit verschillende hoeken bij elkaar brengt.

Deze chroniek is geschreven door onze Sharehouse Chroniqueur, Fietje Vaas.

Een leerzame ‘date’

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de West-As in Amsterdam, verzamelen zich op 25 april 2022 enkele logistieke bedrijven en studenten van verschillende opleidingen voor middelbare en hogere functies in de logistiek. Zij zijn daar voor een ‘speed-date’, georganiseerd door Jong Logistiek Nederland (JLN).

Er vindt ook een workshop van TNO plaats. Peter Oeij en Fietje Vaas presenteren een concept-aanpak: ‘Leidinggeven aan innovatie in de logistiek’, die is ontwikkeld in het kader van het LLEAD project. Zij hebben die samen met managers uit logistieke bedrijven gemaakt; een ‘co-creatie’ dus. Zij hopen op feedback van de aankomende jonge professionals.

De studenten vertellen over wat zij zagen in de bedrijven waar zij stage lopen of gelopen hebben. Het grootste probleem dat de managers ervaren, is dat de medewerkers niet meewerken bij innovatie.

Dat sluit aan bij de ervaring van de TNO-ers bij de eerste van de vijf sessies in het kader van de co-creatie. Daar brachten de managers van een participerend bedrijf naar voren dat de betrokken medewerkers ‘de hakken in het zand zetten’ toen ze hen uitlegden waarom een nieuw planningssysteem nodig was.

De aankomende jong professionals verbinden er de conclusie aan dat je naar de medewerkers moet luisteren in alle fasen van het innovatieproces. In de praktijk wordt het aan de top bedacht en wordt van de leiders verwacht dat ze het er door drukken, zo hebben de jonge professionals ervaren. Ook is het nodig over alle stappen steeds goed te communiceren in een taal die de medewerkers kunnen begrijpen.

Dit sluit helemaal aan bij de benadering van de TNO-ers. Zij concluderen dat ze aan dit aspect bij alle stappen in de leergang aandacht moeten besteden.

De eerste stap in de concept-aanpak is: bepalen van de strategische doelen die met de innovatie gerealiseerd of ondersteund moeten worden. Volgens de studenten en jonge professionals moet hierbij  – duidelijker dan nu gepresenteerd wordt – de hele buitenwereld in ogenschouw worden genomen: de klanten, de toeleveranciers, de concurrenten, het aanbod van de techniek, de omgeving, het ecosysteem etc. Volgens de TNO-ers was dat ook zo bedoeld, maar moet het kennelijk meer geëxpliciteerd worden.

Tenslotte is er discussie over de volgorde van de stappen. De stappen in het concept zijn: 1. Strategie, 2. Leiderschap, 3. Eerst organiseren dan digitaliseren, 4. Innovatie-adoptie en 5. Keuze voor een technologie. De studenten stellen de vraag: ‘moet je het in de aanpak wel eerst hebben over ‘Innovatie-adoptie’ en dan over de keuze voor een technologie, kun je het niet beter andersom doen?’ De onderzoekers leggen uit dat het in de praktijk altijd om een ‘iteratief proces’ gaat en zo wordt het ook in de aanpak voorgesteld. ‘Iteratief’ wil zeggen dat er in het ontwikkelingsproces telkens een stap terug gedaan kan worden en een eerder besluit kan worden heroverwogen.

En zo heeft de workshop voor alle deelnemers wat opgeleverd.

3 Mei 2022

Fietje Vaas,

Chroniqueur van het Sharehouse project