Skip to main content Skip to footer content

Leren van de praktijk. Lees hoe Sharehouse mensen uit verschillende hoeken bij elkaar brengt.

Deze chroniek is geschreven door onze Sharehouse Chroniqueur, Fietje Vaas.

2e Leernetwerkbijeenkomst Noord Nederland, 3 maart 2021

Skills of the future? Strategische keuzes!

‘Achttien nieuwe logistieke concepten zijn in opmars’, vertelt de eerste inleider op de tweede bijeenkomst van het leernetwerk van logistieke bedrijven in Noord Nederland. ‘Logistieke concepten’ zijn veel voorkomende combinaties van een marktstrategie, een organisatievorm en toepassingen van nieuwe technologieën. Van dat laatste zijn of komen er in de naaste toekomst wel negentien beschikbaar voor de toepassing in logistieke processen.

Bedrijven moeten steeds keuzes maken over deze combinaties. Welke strategie gaan we voor? Hoe organiseren we de processen?  Welke technologieën passen we toe? Die keuzes bepalen in combinatie welke eisen aan de kwalificaties en vaardigheden van de werkenden worden gesteld. En daar komt nog een belangrijke factor bij. Namelijk welke keuzes het bedrijf maakt ten aanzien van de werving en opleiding van personeel.

Geef dan maar eens antwoord op de vraag: wat zijn de ‘skills of the future?’!! Dat is natuurlijk niet eenvoudig en het antwoord is alleen op een wat algemener niveau aan te geven.

Uit het onderzoek van de inleider komt bijvoorbeeld naar voren:

  • Procesmatig, ‘end to end’ denken.
  • Digitale vaardigheden.
  • Analytisch denken.
  • People management, soft skills.
  • Communicatievaardigheden, ook in vreemde talen.

Bij een volgende presentatie wordt het een beetje ingevuld. Neem een magazijn waar ‘glasses’ of ‘voice & finger scanning’ worden ingevoerd voor handenvrij order-picken. Dan gaan voor een deel van de magazijnmedewerkers (MBO2) de eisen in het algemeen omlaag: er is minder productkennis nodig. Maar voor een flink aantal medewerkers worden de eisen hoger en anders: systeemkennis en proces-denken over werkplekken heen bijvoorbeeld

Een ander voorbeeld is een bedrijf waar robots en lopende banden zijn ingezet bij en voor het transportsysteem in het magazijn. Het magazijn gaat op een fabriek lijken. Ook hier zie je een verlaging van de eisen aan de laagste functies. En in de functies daarboven nemen de eisen juist toe. Er is ook hier meer systeemkennis nodig. Medewerkers moeten in staat zijn tot trouble shooting in een proces of systeem en daarover kunnen communiceren (in het Engels) met technici. Zij moeten het hele proces overzien. En daar waar de invoering van robots plaats vond in het kader van een managementconcept als ‘leanproduction’, moeten ze kunnen meepraten over procesoptimalisatie en continue verbeteringen in het proces.

De eisen aan de skills veranderen niet alleen in inhoud maar ook in niveau dus; voor het werken met bepaalde nieuwe technologieën zal een hoger opleidingsniveau nodig zijn.

Hiermee geconfronteerd, brengen enkele vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven naar voren dat dit wel eens zou kunnen betekenen dat de voorkeur van bedrijven naar geen of andere technologieën uit zal gaan. Technologieën die het werk makkelijker maken, de foutenkans verkleinen of apparaten die de order pickers aansturen in de taal van hun keuze. Want wat moeten ze anders met het personeel dat er al is? Sommige deelnemers gaven aan dat ze de nieuwe technologie nog helemaal zo snel niet zien binnenkomen; dus zal de impact op vereiste skills en niveau voorlopig klein blijven.

Maar iedereen is het er wel over eens dat ‘verandering’ de enige constante is. In het laatste deel van de bijeenkomst wordt dan ook gesproken over hoe het personeel die permanente verandering gaat mee maken. De laatste inleiders presenteren in dit verband het concept van Strategische PersoneelsPlanning. Die strategie is gericht op het duurzaam inzetbaar houden van het aanwezige personeel en op werknemers die steeds leren en zich ontwikkelen met de ontwikkelingen in het bedrijf mee. Daarnaast kunnen de medewerkers zelf mede vormgeven aan de verandering. Zo worden de skills of the future mede bepaald door de keuzes die binnen de organisatie worden gemaakt door leiding en medewerkers.

Dus de skills of the future zullen niet in elke organisatie en niet steeds bij toepassing van een bepaalde technologie, het zelfde zijn. Van grote invloed zijn de keuzes die bij voorkeur door leiding én medewerkers worden gemaakt.

Dus er valt iets te kiezen!

Fietje Vaas

Chroniqueur van Sharehouse