Skip to main content Skip to footer content
COAST - maakt het werk makkelijker

COgnitive ASsistive Technologies in low and high-skill warehouse professions

Dit is een van de vele innovatieve onderzoeksprojecten die in het kader van Sharehouse worden uitgevoerd

Het Onderzoek

Met de toenemende automatisering en robotisering in magazijnen is het voor veel bedrijven lastig om voldoende hoger opgeleid personeel te vinden, bijvoorbeeld voor het plegen van technisch onderhoud. Tegelijkertijd blijft de vraag naar arbeidskrachten voor handmatige magazijnwerk hoog. Regionaal zien we tekorten op de arbeidsmarkt voor hoog én laaggeschoold magazijnwerk.

Cognitief ondersteunende technologie (AR, VR, smart glasses, etc.) is in deze relevant. Door support te bieden in de vorm van werkinstructies kan de technologie het werk vergemakkelijken en meer toegankelijk maken. Zo zou voor technisch onderhoud  het vereiste opleidingsniveau kunnen afnemen (bijvoorbeeld van hbo/mbo4 naar mbo2), terwijl orderverzamelen en ander handmatig werk uitvoerbaar zou kunnen worden voor mensen met een beperkt cognitief vermogen.

Het doel van het project (looptijd: 1 jaar) is om de effecten van cognitieve support-technologie op het vereiste competentieniveau te bepalen. Daarnaast kijken we naar de effecten op performance, kwaliteit van arbeid en technologie-acceptatie door werknemers.

TNO-experts hebben een overzicht opgesteld van cognitief ondersteunende technologieën

Aanpak

  • Met Inther Logistics Engineering, ontwikkelaar van logistiek systemen en systeem integrator, richten we ons op het onderhoud en het verhelpen van storingen door technisch personeel.
  • Met Werkse!, sociaal werkbedrijf, richten we ons op de ondersteuning van mensen met een cognitieve beperking bij handmatig magazijnwerk.
  • Samen met het College Logistiek & Vervoer van het STC (Scheepvaart en Transportcollege) in Rotterdam zullen we demonstrators van de geteste technologie plaatsen in het Sharehouse lab voor onderwijsdoeleinden en voor een bredere publiek.
  • In het project wordt gebruik gemaakt van de expertise van Augmex, producent van cognitief support technologie voor de logistieke sector en tevens partner in dit project.

Protagonisten

Michiel de Looze, onderzoeker bij TNO. Michiel is Professor voor Production Ergonomics aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Frank Krause, ergonoom en onderzoeker bij TNO. Frank is specialist op het gebied van deze technologie en doet onderzoek naar effecten van exoskeletten en naar cognitieve ondersteuning via brillen en augmented reality.