Skip to main content Skip to footer content
Ethisch verantwoord innoveren

Ethische en psychosociale aspecten van technologisch innoveren in distributiecentra

Dit is een van de vele innovatieve onderzoeksprojecten die in het kader van Sharehouse uitgevoerd worden

Protagonisten

Ziagul Hosseini, PhD-kandidaat aan TU Eindhoven, is primair verantwoordelijk voor het onderzoeksproces. Ze voert literatuuronderzoek, veldstudies en experimenten uit, analyseert de verzamelde gegevens en schrijft rapportages en artikelen over de resultaten. Ze wordt hierin begeleid door prof. dr. Pascale Le Blanc, prof. dr. Evangelia Demerouti en dr. Sven Nyholm.

Highlights

Dit onderzoek

  • Brengt in kaart aan welke ethische richtlijnen (nieuwe) distributiecentra technologieën moeten voldoen.
  • Draagt bij aan kennis over het (her)ontwerpen van duurzame werkplekken in de distributiecentra.
  • Biedt werkzame handvatten aan (toekomstige) distributiecentra werknemers om zelf hun werk zo vorm te kunnen geven dat het beter aansluit op hun persoonlijke behoeften en sterke kanten (job crafting).
  • In 2023 deed zij onderzoek onder 25 stakeholders (waaronder technologie-ontwikkelaars, besluitvormers, supervisors en medewerkers) heeft gevraagd naar hun perceptie van de veranderende werkomgeving, de waarden die zij belangrijk vinden en de mogelijke positieve en negatieve effecten van technologische innovaties in het warehouse. Meer informatie over het onderzoek van Ziagul vindt u op de poster.

Achtergrond informatie en interessante links