Skip to main content Skip to footer content
Ethisch verantwoord innoveren

Ethische en psychosociale aspecten van technologisch innoveren in distributiecentra

Dit is een van de vele innovatieve onderzoeksprojecten die in het kader van Sharehouse uitgevoerd worden

Protagonisten

Ziagul Hosseini, PhD-kandidaat aan TU Eindhoven, is primair verantwoordelijk voor het onderzoeksproces. Ze voert literatuuronderzoek, veldstudies en experimenten uit, analyseert de verzamelde gegevens en schrijft rapportages en artikelen over de resultaten. Ze wordt hierin begeleid door prof. dr. Pascale Le Blanc, prof. dr. Evangelia Demerouti en dr. Sven Nyholm.

Highlights

Dit onderzoek

  • Brengt in kaart aan welke ethische richtlijnen (nieuwe) distributiecentra technologieën moeten voldoen. Recent is een artikel verschenen: een ethisch framework om experimentele technologieën op de werkvloer te evalueren. Klik hier voor de pdf.
  • Draagt bij aan kennis over het (her)ontwerpen van duurzame werkplekken in de distributiecentra.
  • Biedt werkzame handvatten aan (toekomstige) distributiecentra werknemers om zelf hun werk zo vorm te kunnen geven dat het beter aansluit op hun persoonlijke behoeften en sterke kanten (job crafting).

Achtergrond informatie en interessante links