Skip to main content Skip to footer content
Intrapreneurship in de Klas

Studie naar de rol van intern ondernemend gedrag via een casus transport en logistiek.

Dit is een van de vele innovatieve onderzoeksprojecten die in het kader van Sharehouse uitgevoerd worden

Protagonisten

Dr. Marjan Gorgievski, Universitair hoofddocent bij de Erasmus Universiteit, met als expertisegebied psychologie van ondernemerschap en proactief werkgedrag. Marjan is projectleider en verantwoordelijk voor de inhoud, management en uitvoering van het onderzoek.

Prof. Dr. Josette Dijkhuizen, Ondernemer en Zakencoach. Josette maakt zich als wetenschapper en ondernemer hard voor de connectie tussen wetenschap en praktijk en draagt bij de uitvoering van het onderzoek en disseminatie van de resultaten.

Nona Beesemer, Honours student psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Nona ondersteunt bij de uitvoering van het onderzoek en disseminatie van de onderzoeksresultaten (zoals dataverzameling en het schrijven van feedback rapporten).

Highlights

  • Met alle technologische vernieuwingen is voor de transportmedewerkers van de toekomst nodig om niet alleen inhoudelijke kennis en vaardigheden te leren, maar ook (intern) ondernemende vaardigheden gericht op het zien van kansen tot verbetering en het ontplooien van initiatieven die kunnen leiden tot innovaties.
  • Een plek waarop dit kan worden aangeleerd is tijdens het werken aan een casus in transport en logistiek, die MBO studenten voorbereid op hoe het straks op het werk ook echt kan gaan.
  • In deze studie is onderzocht hoe intern ondernemend gedrag zich ontwikkelt tijdens het werken aan de casus en hoe de manier waarop het onderwijs is vormgegeven daaraan in positieve zin kan bijdragen.
  • Ook is onderzocht wat de effecten zijn van het vertonen van intern ondernemend gedrag op het succesvol uitvoeren van de casus en het welbevinden van studenten.
  • De publicatie kunt u hier lezen. Dank ook aan Kennis DC Logistiek die het artikel ook op hun site plaatsten.
  • Looptijd Februari – Juni, 2022 en Februari – Juni, 2023.
  • Doel is input te leveren voor onderwijsvernieuwing.
/