Skip to main content Skip to footer content
TRANSFER - Skills based arbeidsmarkt

Hoe laten we vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten op de arbeidsmarkt?

Dit is een van de vele innovatieve onderzoeksprojecten die in het kader van Sharehouse worden uitgevoerd.

Het Onderzoek

Met het TRANSFER project ontwikkelen én toetsen we een skills-matchingsaanpak om zij-instroom vanuit de horeca naar de logistiek mogelijk te maken. Hiermee dragen we bij aan de urgente, gewenste baantransities tussen krimp- en groeisectoren, en spelen we in op het toenemende belang van kennis, vaardigheden en eigenschappen (skills) op de arbeidsmarkt.

De door ons opgestelde skills-lijsten zijn gebaseerd op ESCO en aangevuld met skills van andere bronnen om ze zo compleet mogelijk te maken (bijvoorbeeld kwalificatiedocumenten). Daarnaast hebben we interviews uitgevoerd met praktijkexperts (zowel medewerkers in deze functies of leidinggevenden daarvan als HR-professionals) om de skills-lijsten te verifiëren.

Het onderzoek is afgerond en we staan klaar om de skills-aanpak in nieuwe projecten verder te brengen!

Het rapport met alle bevindingen van het onderzoek

De volgende stap in het TRANSFER project betrof het creëren van een gezamenlijke skills-taal, waarmee de functies uit de horeca gematcht konden worden met de functies in de logistiek. Dit werd gedaan door de specifieke skills per functie, geïdentificeerd in de eerste stap van dit project, te koppelen aan meer “transversale” ofwel sectoroverstijgende skills. Deze koppeling werd gemaakt met behulp van ESCO. Dit resulteerde in een lijst met transversale skills per functie. Deze lijsten maakten het mogelijk om te kijken in hoeverre de skills tussen de functies in beide sectoren overeenkwamen, en dus daadwerkelijk een match te maken. De transversale skills-lijsten zijn hieronder te vinden.

Transversale Skills-lijsten to download

Logistiek

Samenvatting van de aanpak

  • Dit onderzoek brengt de benodigde skills voor drie functies in de logistiek en drie functies in de horeca in kaart.
  • Gebaseerd op de zes skills-profielen wordt een gezamenlijke skills taal ontwikkeld.
  • Deze gezamenlijke taal wordt basis voor een geautomatiseerd skills matching proces.
  • Wij testen onze aanpak in een experimentele- en een toegepaste setting.

Benieuwd naar een volledige beschrijving van de aanpak, inclusief stappenplan en aanbevelingen? Download dan het Verantwoordings- en Inspiratiedocument!

Protagonisten

Marieke van den Tooren, onderzoeker bij TNO. Marieke is mede-initator en projectleider van TRANSFER.

Mark Wiersma, Hogeschooldocent bij de Rotterdam Business School. Mark brengt zijn ervaring en netwerk uit de Logistieke Sector in.

Boukje de Boer, Senior Lecturer bij de Hotelschool den Haag. Boukje zorgt voor een goede aansluiting bij de Hospitality Sector.

Marloeke Werst, Manager bij 21CC. Marloeke draagt bij met de 21CC app en platform waarin werknemers en skills-profiel kunnen opzetten.

Steven Gudde, Directeur Arbeidsmarkt bij Olympia. Dankzij Steven kunnen wij onze aanpak in de praktijk toetsen.