Skip to main content Skip to footer content
TRANSFER - Skills based arbeidsmarkt

Hoe kunnen we zorgen voor een betere aansluiting van vraag een aanbod?

Dit is een van de vele innovatieve onderzoeksprojecten die in het kader van Sharehouse worden uitgevoerd

Het Onderzoek

Met het TRANSFER project ontwikkelen én toetsen we een skills-matchingsaanpak om zij-instroom vanuit de horeca naar de logistiek mogelijk te maken. Hiermee dragen we bij aan de urgente, gewenste baantransities tussen krimp- en groeisectoren, en spelen we in op het toenemende belang van kennis, vaardigheden en eigenschappen (skills) op de arbeidsmarkt.

Op dit moment bereiden we interviews met bedrijven voor om skills-profielen te toetsen. De door ons opgestelde skills-profielen zijn gebaseerd op ESCO en aangevuld met skills van andere bronnen om ze zo compleet mogelijk te maken. Wij betrekken de praktijk bij alle stappen van dit onderzoek om de toegevoegde waarde voor de praktijk te waarborgen.

Aanpak

  • Dit onderzoek brengt de benodigde skills voor drie functies in de logistiek en drie functies in de horeca in kaart.
  • Gebaseerd op de zes skills-profielen wordt een gezamenlijke skills taal ontwikkeld.
  • Deze gezamenlijke taal wordt basis voor een geautomatiseerd skills matching proces.
  • Wij testen onze aanpak in een experimentele- en een toegepaste setting.

Protagonisten

Marieke van den Tooren, onderzoeker bij TNO. Marieke is mede-initator en projectleider van TRANSFER.

Mark Wiersma, Hogeschooldocent bij de Rotterdam Business School. Mark brengt zijn ervaring en netwerk uit de Logistieke Sector in.

Boukje de Boer, Senior Lecturer bij de Hotelschool den Haag. Boukje zorgt voor een goede aansluiting bij de Hospitality Sector.

Marloeke Werst, Manager bij 21CC. Marloeke draagt bij met de 21CC app en platform waarin werknemers en skills-profiel kunnen opzetten.

Steven Gudde, Directeur Arbeidsmarkt bij Olympia. Dankzij Steven kunnen wij onze aanpak in de praktijk toetsen.