Skip to main content Skip to footer content

Leer de mensen en organisaties achter Sharehouse kennen! Dit is een bijdrage uit ons portretten serie.

Dit portret is gemaakt door onze Sharehouse Chroniqueur, Fietje Vaas.

Eric Dobbe

Directeur van Dobbe Transport

Meedoen aan de innovatie

Alex Pronk

Logistiek Manager bij Dobbe Transport

Kennis over toepassing van innovaties delen

“Wij willen meedoen met de innovatie.” zegt Eric Dobbe als ik hem vraag waarom zijn bedrijf partner van het Sharehouse living lab wil zijn. Hij is een van de directeuren van ‘Dobbe Transport’, een logistiek dienstverlener, transportbedrijf en warehouse beheerder. Aan het gesprek neemt ook deel: Alex Pronk, logistiek manager in het bedrijf.

Eric vormt met zijn neef Piet, de directie van het familiebedrijf, zijn broer is hoofd planning. Zij zijn de vijfde generatie Dobbes. Eric heeft als kind al in het bedrijf gewerkt. Hij heeft een technische opleiding aan de transportschool gedaan in Rotterdam en is een tijdje extern gedetacheerd geweest. Eric is tot op de dag van vandaag uit op ‘leren van elkaar’. Zo was hij tot voor kort voorzitter van een TLN commissie voor de deelmarkt Transport en Distributie. Daarin kon hij sparren en kennis delen met mensen van andere vervoerbedrijven over kwesties als: milieu, veiligheid, slimmer en duurzamer werken.

Alex werkt al 14 jaar bij Dobbe Transport en is na zijn opleiding Business Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam direct fulltime in dienst gekomen van het bedrijf.

De oprichter van Dobbe Transport (1845) zeilde groente over de Zuid- en Noord Hollandse wateren. Na de oorlog verzorgde Dobbe  Transport bodediensten met vrachtwagens naar en van Amsterdam, Leiden, Zaandam…… Sinds twintig jaar is het bedrijf geglobaliseerd. Vooral in Zuid Frankrijk heeft Dobbe Transport veel klanten. Ze vervoeren al lang niet meer alleen groente maar allerlei voedselproducten, al of niet gekoeld en textiel alsmede gevaarlijke stoffen en medicijnen. Daarnaast beheren ze diverse warehouses en verzorgen voor klanten opslag en douanediensten.

Het bedrijf heeft 150 medewerkers in dienst: chauffeurs, order pickers, kantoorpersoneel en management. Twee keer per jaar is er groot werkoverleg voor het hele bedrijf. Daarbij wordt informatie over het bedrijf en de toekomstplannen gedeeld en in groepjes over stellingen gediscussieerd. Dat kan gaan over onderwerpen als: veiligheid, alcohol en drugs, verzekeringen, preventie van schades, anticiperen en veilig rijden. Er is een maandelijkse nieuwsbrief en chauffeurs hebben een mentor, meestal een planner, met wie ze kennis en ervaring kunnen uitwisselen. De Personeels Vertegenwoordiging komt vier keer per jaar bijeen en de directie deelt ook tussentijds informatie met hen; soms wekelijks zoals de afgelopen periode in verband met de coronacrisis.

Het principe van ‘leren van elkaar’ komt ook tot uitdrukking in intensief contact vanuit Dobbe Transport met scholen en opleidingscentra in de regio en het bedrijf biedt stage- en afstudeerplaatsen aan. Zo is er ook uitwisseling en contact met STC en via dit opleidingsinstituut raakte Dobbe Transport al snel betrokken bij het Sharehouse project; want ze willen ‘meedoen aan de innovatie’. Dat is niet nieuw voor het bedrijf. Dobbe Transport is altijd bezig met innovatief en duurzaam vervoer, vaak samen met leveranciers. Zo hebben ze bijvoorbeeld een beweegbare laadvloer in een geconditioneerde dubbeldecks aanhangwagen ontwikkeld. Die maakt het mogelijk de ruimte tussen de wielen van de vrachtwagens te benutten en zo in één transport 30% meer laadruimte te creëren en 30% CO₂ reductie te realiseren.

Bij Dobbe Transport hopen ze van scholen, kennisinstellingen en collega-vervoerders in Sharehouse onder andere te leren hoe een business intelligence systeem in te voeren, zo dat op basis van data bijvoorbeeld wachttijden kunnen worden gereduceerd en in het algemeen nog meer, sneller en beter goederen vervoerd kunnen worden door verfijnder te plannen.

En de collega’s, onderzoekers, studenten en anderen uit de learning community kunnen leren van de kennis over de toepassing van innovaties in de praktijk, die Dobbe Transport zal delen. Dobbe Transport kan laten zien of een innovatie werkt, of het veilig werkt en of zij aan duurzaamheid bijdraagt.

Fietje Vaas

Chroniqueur van het Sharehouse project