Skip to main content Skip to footer content

Leer de mensen en organisaties achter Sharehouse kennen! Dit is een bijdrage uit ons portretten serie.

Dit portret is gemaakt door onze Sharehouse Chroniqueur, Fietje Vaas.

Jan Hommes

Directeur BMWT

Kennis en praktijk bij elkaar

‘In Sharehouse komt alles wat wij belangrijk vinden bij elkaar: kennis en praktijk. Het gaat om kennis delen, experimenteren, innoveren en om samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen.

Brancheorganisaties, zoals de onze zijn goed in het verbinden van deze partijen en in het over de drempel helpen van bedrijven in de branche om kennis te delen’.

Jan Hommes is econoom en begon zijn loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken. Daar vatte hij al belangstelling op voor de rol die brancheorganisaties kunnen spelen bij het realiseren van een wereld die schoner, mooier en veiliger is.

Nu is Hommes directeur van de brancheorganisatie van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel. Omdat deze leveranciers tot 10 jaar na levering moeten waarborgen dat de geleverde machines voldoen aan de Europese technische machinerichtlijnen – waaronder die voor veiligheid – heeft de brancheorganisatie veel kennis en praktijk opgebouwd over veiligheid en duurzaamheid en over veilig en duurzaam werken. Zij voeren keuringen van machines uit en trainen personeel om veilig met de machines om te gaan. De periodieke veiligheidskeuringen van werkmaterieel zijn geborgd in BMWT-Keur. Deelnemers die succesvol een bedieningstraining hebben gevolgd, krijgen het BMWT-Train certificaat.

De leverancier mag eisen stellen aan het onderhoud en de reparaties van de door dit bedrijf geleverde machines. Zij hebben daarom vaak service monteurs voor enkele dagen gedetacheerd bij de bedrijven – waaronder Warehouses – waar hun machines in het proces worden ingezet. Deze servicemonteurs hebben vaak brede kennis en praktijkinzichten ontwikkeld over veiligheid, duurzaamheid, gedrag en cultuur en de effecten daarvan voor bedrijfsprestaties en gezondheid, veiligheid en kwaliteit van de arbeid. Zij zouden die ervaring kunnen delen in learning communities.

Hommes verwacht en hoopt dat in het Sharehouseproject veel kennis wordt ontwikkeld en gedeeld over hoe nieuwe technologie in magazijnen kan worden toegepast zó dat bedrijven goed kunnen presteren, duurzaam en veilig hun maatschappelijke taken kunnen vervullen en aantrekkelijk werk kunnen bieden.

Voor de service monteurs van de leden zal het  – net als voor andere werkenden – betekenen dat ze hun leven lang moeten leren. Zij moeten steeds als er nieuwe machines komen leren hoe deze te onderhouden op een voor hen zelf veilige en gezonde manier en zo dat deze machines veilig en duurzaam kunnen worden bediend en ingezet in het proces.

BMWT kan binnen Sharehouse kennis ontsluiten, partijen bij elkaar brengen, verbinder zijn en promotie maken voor effectief, duurzaam en veilig werken.

Fietje Vaas

Chroniqueur van Sharehouse