Skip to main content Skip to footer content

Leer de mensen en organisaties achter Sharehouse kennen! Dit is een bijdrage uit ons portretten serie.

Dit portret is gemaakt door onze Sharehouse Chroniqueur, Fietje Vaas.

Henk Kiela

Directeur en Eigenaar van Probotics

Nieuwe technologie via het onderwijs naar de werkvloer

‘Sharehouse biedt een kans om nieuwe technologie via het onderwijs naar de werkvloer te brengen’, dat zegt Henk Kiela, directeur/eigenaar van Probotics, partner in het Sharehouse project. In het Field lab dat Sharehouse ook is, kan het bedrijf meedoen aan experimenten, bijvoorbeeld met de toepassing van interactieve robots. Hier kunnen zij als bedrijf ook studenten, collega’s, toeleveranciers en afnemers ontmoeten. Zo kunnen deze deelnemers samen een beeld opbouwen van de vragen die op de sector logistiek afkomen en onderzoeken welke technologie daar antwoorden op heeft en hoe die oplossingen dan aan te pakken.

Probotics is een ‘leverancier van AGV’s ’. Met 5 man bouwen en verkopen ze AGV’s en geven ze klanten advies over hoe AGV’s het beste zijn in te zetten.  Samen met toeleveranciers en software bedrijven, leveren ze complete technische oplossingen voor logistiek met AGV’s en de software aansturing. Deze AGV’s kunnen in bijna elke magazijnruimte worden ingezet, er zijn geen lijnen of markers nodig, de AGV’s oriënteren zich op de omgeving. Maar waar wel goed over moet worden nagedacht en waar Probotics bedrijven over adviseert, is:

  • het business plan: hoe dragen AGV’s bij aan de verhoging van onze concurrentiekracht, productiviteit en flexibiliteit? 
  • hoe moeten de processen en systemen worden ingericht zodat je goed met AGV’s kunt werken?
  • hoe zetten we de mensen in, zó dat we hun kennis en ervaring benutten?
  • hoe zetten we robots in, zó dat de werkomstandigheden goed zijn: veilig, geen hoge druk op mensen, geen saai en repeterend werk?

Aan de technische kant  – waar Probotics ook aan werkt – zijn er nog diverse open vragen, zoals: hoe kunnen robots toegankelijker gemaakt worden voor mensen, zodat interactie mogelijk is tussen mens en robot?

Maar robotisering zet toch helemaal niet door? We horen er al decennia lang over maar in warehouses blijven medewerkers de spullen rondbrengen. En trouwens, robots maken mensen in het arbeidsproces overbodig, het betekent verlies van banen.  Dus waarom daar op inzetten?

Volgens Henk Kiela gaat het gewoon gebeuren ‘kijk maar naar het buitenland, daar trekken ze er veel harder aan. Hier in Nederland is ook sprake van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Maar veel bedrijven in Nederland denken dat ze nog steeds beter af zijn door via een uitzendbureau (buitenlandse) arbeidskrachten aan te trekken. Toch is inzetten op AGV’s business wise en toekomstbestendiger. En als je de medewerkers goed meeneemt in het vernieuwingsproces, traint en opleidt, rendeert de investering beter én houden deze mensen een arbeidsplaats met beter werk.’

Juist daarom wil Henk Kiela met Probotics graag participeren in Sharehouse. Hier komt een kraamkamer voor nieuwe technologie, zoals interactieve robots, een ‘field lab’ om de toepassing van nieuwe technologie naar een menselijke maat uit te proberen en om daarvan samen te leren en die kennis in de bedrijven te brengen, ook via de toekomstige logistieke medewerkers.

 

Fietje Vaas

Chroniqueur van het Sharehouse project