Skip to main content Skip to footer content

Leer de mensen en organisaties achter Sharehouse kennen! Dit is een bijdrage uit ons portretten serie.

De TU/Eindhoven is een van de onderzoekspartners van Sharehouse.

Ziagul Hosseini

AiO bij TU/Eindhoven

Ethische en psychosociale aspecten van innoveren in het warehouse

Het living lab binnen Sharehouse is de plek waar studenten, de toekomstige logistieke professionals, gaan experimenteren met allerlei nieuwe technologieën. Het implementeren van deze nieuwe technologieën brengt niet alleen vragen met zich mee rondom ethische richtlijnen, maar ook over de impact van deze technologieën op de duurzame inzetbaarheid van (toekomstige) werknemers en de kwaliteit van hun werk. Voor ons is dit de perfecte gelegenheid om te onderzoeken hoe we duurzame werkplekken voor deze doelgroep kunnen (her)ontwerpen wanneer nieuwe technologieën worden geïmplementeerd.

Mensen voelen zich het prettigst en zijn het meest productief in hun werk wanneer het op een humane manier is georganiseerd, waarbij rekening wordt gehouden met hun behoeften en ambities. De onderzoeksgroep Human Performance Management (HPM) van de Technische Universiteit Eindhoven houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van wetenschappelijk kennis en toetsen van theorieën over de rol van menselijke factoren in steeds meer geautomatiseerd werkplekken.

Binnen Sharehouse gaan wij in kaart brengen welke ethische en psychosociale aspecten een rol spelen wanneer nieuwe technologieën in warehouses geïmplementeerd worden. Op dit moment ontbreekt het aan ethische richtlijnen voor het werken met deze technologieën. Bovendien zijn onderzoeken naar de effecten van deze technologieën op bijvoorbeeld het welzijn en de werkprestaties van werknemers nog steeds beperkt.

Wij maken gebruik van filosofische en psychologische theorieën om de (moreel aanvaardbare) randvoorwaarden van het werken met nieuwe technologieën te definiëren. Vervolgens onderzoeken we, binnen deze randvoorwaarden, aan de hand van psychologische modellen de relatie tussen werkkenmerken en werkuitkomsten. We gaan met andere woorden onderzoeken in hoeverre nieuwe technologieën de aard van het werk veranderen en wat de gevolgen zijn voor baankwaliteit, zinvol werk, welzijn en prestatie. Daarnaast trainen we (toekomstige) werknemers hoe ze zelf met job crafting-strategieën hun werk zo vorm kunnen geven dat het beter aansluit op hun persoonlijke behoeften en sterke kanten. Wij verwachten hierdoor dat zij het werken met nieuwe technologieën als (meer) betekenisvol gaan ervaren en dat hun welzijn en prestaties verbeteren. Om ons onderzoek uit te voeren maken we gebruik van zowel kleinschalige experimenten in het lab als veldstudies (bij partners van Sharehouse).

Het resultaat van ons onderzoek zal bijdragen aan kennis over het (her)ontwerpen van duurzame werkplekken die bijdragen aan betekenisvol werk in de logistiek, hetgeen op zijn beurt zal leiden tot gezonde en goed presterende werknemers.

Het onderzoeksteam:

Ziagul Hosseini, MSc, PhD kandidaat

Prof. Dr. Pascale Le Blanc

Prof. Dr. Evangelia Demerouti

Dr. Sven Nyholm