Skip to main content Skip to footer content

Leer de mensen en organisaties achter Sharehouse kennen! Dit is een bijdrage uit ons portretten serie.

Dit portret is gemaakt door onze Sharehouse Chroniqueur, Fietje Vaas.

Yolande de Heus

Programmamanager Human Capital Topsector Logistiek

Een leven lang ontwikkelen

“Een leven lang ontwikkelen en innovatieversnelling dat zijn belangrijke doelstellingen van de Topsector Logistiek. Daaraan kan Sharehouse als project bijdragen en het Sharehouselab in het bijzonder.” Dat zegt Yolande de Heus die Programmamanager Human Capital is en als zodanig ook lid van de General Assembly en de Steering Group van de Topsector Logistiek.

Met de studies Engels en Bestuurskunde als achtergrond, heeft Yolande een internationale loopbaan doorlopen. Zij specialiseerde zich in de ontwikkeling en accreditatie van internationale MBA programma’s. Ze is ook docent strategisch management en ondernemerschap geweest, consultant en directeur van NCOI Business School.

De laatste jaren past zij deze kennis en ervaring toe als zelfstandig adviseur. Zij werd door de Topsector Logistiek aangesteld als Programmamanager Human Capital. Yolande vertegenwoordigt de Topsector Logistiek in de groep van tien topsectoren die eind 2019 de 2e Road Map Human Capital uitbracht. Een van de actielijnen daarin is ‘leven-lang-ontwikkelen’.

Vooral het bouwen van netwerken en het bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisdeling, spreekt Yolande aan. Zij nam dan ook met veel enthousiasme deel aan het ontwikkelen van calls met Dinalog voor projecten op het gebied van ‘Learning communities’. Sharehouse is een van de onderzoeksprojecten waar Learning communities onderdeel van uitmaken.

Zo was Yolande al betrokken bij Sharehouse toen de plannen er voor nog werden ontwikkeld. Nu het project loopt, doet zij actief mee aan de uitvoering van de werkpaketten Sociale innovatie ter verhoging van innovatie-adoptie (WP4) en Onderwijs en Arbeidsmarkt (WP5). Ook is zij lid van het Valorisatie panel (WP6).

“Het Sharehouse lab wordt een mooie kraamkamer voor onderzoek, kennisontwikkeling en kennisdeling. Het biedt de ruimte aan bedrijven, hun medewerkers, onderzoekers van universiteiten en beroepsopleidingen en studenten van MBO, HBO en WO op kennis en praktijkervaring te delen.” Dat is de stellige verwachting van Yolande.

Voor bedrijven is het een laagdrempelige manier om te leren wat nieuwe technologie en organisatie op de werkvloer betekenen. In het lab kunnen bedrijven hun medewerkers – ook de lager opgeleiden – laten kennismaken met de praktische toepassing van nieuwe technologie en organisatievormen in hun eigen logistieke werk. Dat zal er aan bijdragen dat nieuwe technologie makkelijker landt in de betrokken bedrijven en dat medewerkers het sneller en beter adopteren. De learning communities die voorzien zijn in het project zullen er voor zorgen dat Sharehouse uiteindelijk bijdraagt aan het verhogen van het innovatief vermogen van de hele sector Logistiek.

Bovendien zal het project de continue competentie-ontwikkeling van het zittende personeel stimuleren. Voorts veroorzaakt het vast een grotere toestroom van studenten naar het onderwijs voor logistieke beroepen en zelfs van zij-instromers die in het lab kunnen trainen en ontwikkelen. En dus komt er meer en beter gekwalificeerd personeel voor de sector op de arbeidsmarkt. Want onderwijsvernieuwing is ook een outcome van het project. In het Sharehouse lab kan het onderwijsveld aansluiting vinden bij het werkveld en kunnen zij gezamenlijk inzichten ontwikkelen over noodzakelijke onderwijsvernieuwingen. Dat zal het onderwijs aantrekkelijker, praktijkgerichter en interessanter maken voor studenten van MBO tot en met WO.

Hoge verwachtingen dus bij Yolande! En door haar directe betrokkenheid bij Sharehouse, haar grote netwerk in de sector en haar rijke ervaring, kan ze zelf meehelpen die verwachtingen waar te maken.

Fietje Vaas, Chroniqueur van het Sharehouse project