Skip to main content Skip to footer content
Innovatie-adoptie als een voorbeeld van Workplace Innovation

Voorwaarden waaronder medewerkers innovatie en nieuwe technologie omarmen

Dit is een van de vele innovatieve onderzoeksprojecten die in het kader van Sharehouse worden uitgevoerd

Het Onderzoek

Logistieke bedrijven moeten continu innoveren om bij te blijven. Veel technologie die beschikbaar is komt niet zomaar de bedrijven binnen. Bovendien kan er weerstand zijn bij medewerkers. Hoe kunnen logistieke bedrijven innovatie omarmen?

Innovatie-adoptie betekent het omarmen van vernieuwing, in dit geval door medewerkers. Dit stelt eisen aan zowel de innovatie zelf als het invoeringsproces. Een succesvol innovatie-proces houdt rekening met medewerkers. Zoals het feit of een innovatie nuttig is voor de eigen werkuitvoering; of het gemakkelijk is toe te passen; en of leidinggevenden het gebruik op een goede manier stimuleren. Omgevingsfactoren zoals tijd om te oefenen en te testen en passen opleding en training zijn eveneens belangrijk. Bij een dergelijke procesbenadering staat medewerkersbetrokkenheid bij de keuze en invoering van een innovatie of technologie nadrukkelijk op de agenda. Daarom is dit een voorbeeld van sociale innovatie (in het engels: Workplace Innovation)

Innovatie-adoptie is relevant voor het innnovatieve vermogen van logistieke bedrijven. Maar ook voor de kwaliteit van het werk van medewerkers, want hun werk blijft uitdagend en ze hebben zeggenschap. Tenslotte draagt het ook bij aan de bedrijfsprestatie wanneer medewerkers snller technoklogie omarmen.

Het doel van het project (looptijd: 1 jaar) is om de de kenmerken van innovatie-adoptie te bepalen en na te gaan hoe bedrijven dit kunnen toepasssen. Het project liep van 2020 tot 2022.

Aanpak

Bij zo’n zeven bedrijven hebben we bekeken hoe zij innovaties implementeren en op welke wijze medewerkers daarbij werden betrokken.

Vervolgens hebben we bij ruim 100 logistieke bedrijven een internet-enquete afgenomen met als centrale omderzoeksvraag wat het verband is tussen succevolle innovaties en de rol van medewerkers.

Op basis van de opgedane kennis hebben we een reeks van vier leernetwerkbijeenkomsten gehouden in drie regio’s (Rijnmond, Venlo, Zwolle) om kennis over te dragen en te delen.

Vervolgens is een spel ontwikkeld dat logistieke bedrijven ondersteunt in het concreet handen en voeten geven aan innovatie-adoptie in het eigen bedrijf.

Tenslotte zijn er een praktijk en wetenschappelijk artikel geschreven om de inzichten breed te verspreiden.

Ook is er een wetenschappelijk artikel verschenen over de relatie tussen de organisatorische structuur en cultuur en de innovatiegerichtheid van medewerkers.

Protagonisten

Peter Oeij is senior onderzoeker bij TNO over sociale innovatie, innovatiemanagement en innovatie-adoptie.

Guy Somers is project manager en onderzoeker bij Fontys University of Applied Sciences op het gebied van warehouse innovatie, intermodal transport en logistieke innovatie.

Menno Vos is lector aan de Windesheim University of Applied Sciences, waar hij onderzoek verricht over levenslang leren en sociale innovatie.